Problem z miastem

Jak odblokować resztę miasta . Mam 150lv i wszystkie budynki na max dlaczego nie otwiera się pozostałe miasto

1 Like

przepraszam za mój biedny polski. używam tłumacza. reszta miasta nigdy się nie otwiera. wydadzą aktualizację o nowe budynki miasta później. myślę, że stanie się to w tym roku.

3 Likes

Tłumacz też powinien poczekać, aż zrobią to miliony błędów. @LadyGeek @Skoczek

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.