Danish Topic: Er der nogle danskere her?

Hvor mange danskere spiller det her spil? Kunne det ikke være fedt lave en dansk faction ? Eller det er der måske et sted derude :slight_smile:

Det tror jeg slet ikke der er danske spillere nok til :blush:
Og det vil nok også blive lidt trivielt i det lange løb med folk fra det sammen land.

1 Like

Hvor er du henne :)?

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.