Bugs on the route map

Screenshot_2018-03-21-21-00-14-1Screenshot_2018-03-21-20-52-43-1